KRONIKA M.O.D.

17 grudnia 2011r Starokrzepice
Spotkanie opłatkowe.

Ponad 160 osób wzięło udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w sali widowiskowej Domu Strażaka w Starokrzepicach. Spotkania te mają już wieloletnią tradycję. Biorą w nich udział członkowie OSP Starokrzepice, członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Starokrzepice, grupa mażoretek i zaproszeni goście. W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas: Starosta Powiatu Kłobuckiego Roman Minkina, Burmistrz Krzepic Krystian Kotynia, z-ca Burmistrza Krzepic Mirosław Łukasik, Sekretarz Gminy Zbigniew Sosin, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Kłobucku Henryk Kiepura, V-ce Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Krzepicach Józef Gawlik, członek Rady Powiatu Kłobuckiego Józef Borecki, Dyrektor Ośrodka Kultury w Krzepicach Magdalena Zalewska, była Dyrektor Ośrodka Kultury w Krzepicach Jolanta Wywijas, przedstawiciel LGD Krople Beskidu Sądeckiego Zbigniew Jeremenko, Dyrektor Zespołu Szkół w Starokrzepicach Mariusz Polus, księża z parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Starokrzepicach: ks. proboszcz Adam Sołtysiak i ks. wikary Janusz Motyka, Ojcowie Franciszkanie z parafii p.w. św. Antoniego z Padwy w Podłężu Królewskim: Krystian Ostrowski i Konkordiusz Świerczyński, redaktor naczelny gazety „ECHA STAROKRZEPIC” Andrzej Jachimczak i radni rady Gminy w Krzepicach: Tomasz Rakowski, Anna Oset, Paweł Kotarski, Józef Bala, Dariusz Pilśniak, Bożena Kozak, Mateusz Kluba.
Spotkanie krótkim przemówieniem otworzył Prezes OSP Starokrzepice dh Marek Pilśniak – „Święta Bożego Narodzenia, to zwykle dla każdego najbardziej oczekiwane chwile w roku, którym towarzyszą radosne przeżycia. Łamanie się opłatkiem połączone ze składaniem sobie życzeń jest pięknym zwyczajem i wyrazem dobrej woli oraz wzajemnej życzliwości. Gromadzimy się wtedy wokół jednego, zwykle rodzinnego stołu, tworząc "wspólnotę stołu". Nasza strażacka brać, tworząc poniekąd tradycję, po raz kolejny gromadzi się wokół naszego wigilijnego stołu, aby celebrować symbolikę "łamania chleba", czyli otwarcie się na drugiego człowieka. Nasz gest podania opłatka drugiemu, będzie wyrazem postawy wewnętrznej, nastawionej na dawanie siebie drugiemu.
Dając przyjmujemy, przyjmując dajemy – w ten sposób tworzy się pomiędzy nami wspólnota.
Przytoczę Państwu słowa wiersza:
Tej nocy trzeba każdemu kruszynę odłamać:
jednemu: "Kocham Cię",
drugiemu: "Dziękuję"...
Kruche jak opłatek serce
jest piękne hojnością.
Nie bój się, aby słowa
w dar chleba przemieniać”.
Dh Prezes omówił również osiągnięcia jednostki i MOD w mijającym roku oraz podziękował wszystkim zaangażowanym w te osiągnięcia członkom OSP i sponsorom . Druhowi Marianowi Krotli złożył życzenia imieninowe, a Pani Małgorzacie Pilśniak , która zajęła I miejsce w konkursie „Wspomnienia z wakacji” ogłoszonym przez ECHA STAROKRZEPIC, wręczył aparat fotograficzny.
Następnym punktem był koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy OSP Starokrzepice. Orkiestra zagrała „Illuminations”, „Ross Roy”, „From Russia with love” oraz „Abba Gold”. Nasi młodzi muzycy po raz kolejny udowodnili, że każdy, kto jest z nich dumny, jeszcze przez długi czas nie będzie miał powodu do wstydu. Koncert złożony był z samych nowo przygotowanych utworów zagranych z taką precyzją i brawurą, że wszyscy zebrani nagrodzili go brawami na stojąco.
Po koncercie orkiestry ks Adam Sołtysiak pobłogosławił opłatek, wszyscy odmówili wspólną modlitwę , połamali się opłatkiem i zjedli wspólną kolację wigilijną.
 

27 października – 1 listopada 2011
Misje parafialne i peregrynacja Krzyża Świętego
w Starokrzepicach.

W dniach od 27 października do 1 listopada 2011 roku nasza wspólnota parafialna przeżywała błogosławiony czas misji ewangelizacyjnych i peregrynacji Krzyża Świętego. Misje przeprowadził ks..dr Krzysztof Dziub kanclerz Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, natomiast peregrynacji Krzyża Świętego i intronizacji Pisma Świętego dokonał ks. bp. Antoni Długosz. Uroczystości odbyły się 31 października o godz. 17ºº. Z kościoła parafialnego w Starokrzepicach wyruszyła uroczysta procesja złożona z wiernych, lektorów, ministrantów i osób niosących emblematy religijne. Na końcu procesji szli kapłani: ks. proboszcz Adam Sołtysiak, ks. Zbigniew Gwiazda – dziekan dekanatu krzepickiego, nasz rodak ks. prałat Tadeusz Kamiński, ks. Krzysztof Dziub – nasz misjonarz i ks. wikary Janusz Motyka. W trakcie procesji dołączył główny gość ks. bp. Antoni Długosz. Pod remizą OSP czekali bracia strażacy ze Starokrzepic i Bobrowej ze swoimi sztandarami oraz nasza Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Gdy specjalny samochód przywiózł Krzyś Święty powitania dokonał ks. bp. Antoni Długosz i ks. proboszcz Adam Sołtysiak. Po błogosławieństwie Krzyżem na cztery strony świata, strażacy na specjalnym podeście, przy wtórze orkiestry, w uroczystej procesji przenieśli Krzyż do kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Starokrzepicach. Tu odbyła się uroczysta liturgia zakończona adoracją Krzyża. Przez cały czas straż przy Krzyżu trzymali bracia strażacy. Dnia 1 listopada do godz. 11ºº mszą św. w intencji wszystkich zmarłych spoczywających na miejscowym cmentarzu zakończono misje i peregrynację Krzyża Świętego.
 

23 października 2011r Borki Małe
Uroczystość przekazania wozów strażackich dla
jednostek OSP z gminy Olesno.


23 października 2011r w Borkach Małych gm. Olesno odbyła się uroczystość przekazania przez burmistrza Olesna Sylwestra Lewickiego, siedmiu wozów strażackich dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Olesno. MAN (rocznik 2011) trafił do OSP Wysoka, MERCEDES ATEGO (rocznik 2010) do OSP Borki Małe, JELCZ (skarosowany w 2004 r) został przesunięty z OSP Borki Małe do OSP Bodzanowice, MERCEDES METZ został przekazany dla OSP Sowczyce, STEYER dla OSP Wachów, MAGIRUS DEUTZ dla OSP Boroszóww i IVECO MAGIRUS dla OSP Broniec.
O godz. 15ºº Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Starokrzepic dała godzinny koncert ubarwiony tańcami mażoretek. Koncert bardzo się podobał i został nagrodzony brawami na stojąco. Po jego zakończeniu członkowie orkiestry zostali zaproszeni na poczęstunek. Za występ orkiestra otrzymała 1000 zł.
Opiekę nad członkami orkiestry w czasie wyjazdu sprawowali: Pan Paweł Dyluś, Pani Katarzyna Kierat, Pan Dariusz Pilśniak, Pani Anna Wąsińska i Pan Stanisław Wiecha.
 

16 – 18 września 2011 r Częstochowa
XVIII Ogólnopolski Konkurs Kronik.

Już po raz drugi Kronika Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy OSP Starokrzepice , prowadzona przez Annę Wąsińską i Mariusza Balę ,brała udział w Ogólnopolskim Konkursie Kronik. Organizatorem Konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na szczeblu krajowym Konkurs organizuje – z upoważnienia Prezydium – Komisja Historyczna Zarządu Głównego Związku OSP RP. Do konkursu na szczeblu krajowym zgłaszane są kroniki wyróżnione w Wojewódzkim Przeglądzie Kronik. W konkursie mogą brać udział kroniki: Ochotniczych Straży Pożarnych, Oddziałów Związku OSP RP, orkiestr, zespołów artystycznych, drużyn sportowych, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Forma kronik może być następująca: kroniki tekstowe ilustrowane, fotokroniki, kroniki autobiograficzne. Oceny kronik zgłoszonych na szczebel krajowy dokonuje Jury powołane przez Komisję Historyczną Zarządu Głównego ZOSP RP.
W dniach 16-18 września 2011r w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się podsumowanie tegorocznej edycji konkursu, na który wpłynęło 96 kronik w 161 tomach. Wybrano spośród nich 23 wzorowe, 25 wyróżniających i 38 poprawnych. Nagród indywidualnych nie przyznawano ponieważ dla wszystkich kronikarzy (przyjechało ich około 120) jest wspólna nagroda: trzydniowy pobyt każdego roku w innym rejonie kraju (w tym roku Częstochowa, w ubiegłym Olsztyn na Mazurach). Podczas takiego pobytu dr Eugeniusz Walczak prowadzi dla kronikarzy warsztaty omawiając przede wszystkim niedociągnięcia w naszej kronikarskiej pracy i ucząc nas co dobra kronika powinna zawierać. Warsztaty odbyły się 16 września wieczorem. 17 września zarezerwowany był na wspólną wycieczkę. Przed południem zwiedziliśmy Jasną Górę, a po obiedzie pojechaliśmy do siedziby Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie. Dzięki Pani Dorocie Spandel, byłej solistce Zespołu Śląsk, a obecnie choreografowi starokrzepickich mażoretek, mieliśmy możliwość zwiedzenia muzeum zespołu i obejrzenia koncertu z okazji 50- lecia jego powstania. Z Koszęcina pojechaliśmy do Mokrej, gdzie na polach w dniu 1 września 1939 roku żołnierze Wołyńskiej Brygady Kawalerii bohatersko i skutecznie odpierali najazd przeważających niemieckich oddziałów pancernych walcząc o Honor Polaków i Wolność Ojczyzny .Złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem, a prof. Janusz Gmitruk krótko nam przedstawił sytuację na tym terenie w dniu wybuchu II wojny światowej. Następnym miejscem do którego się udaliśmy była Izba Pamięci przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku. Gospodarzem był mł. bryg. mgr Zbigniew Desperak. Tam też czekał wicestarosta kłobucki , a zarazem Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP Henryk Kiepura, który zaprosił nas do swojej rodzinnej miejscowości Złochowice na uroczystą kolację, którą w remizie OSP przygotowały panie z tamtejszego koła gospodyń. Spotkanie poprowadził prezes OSP Złochowice Józef Hyra.
W ostatnim dniu pobytu wysłuchaliśmy pięciu wykładów:
1. prof. dr. hab. Piotr Matusak – Przewodniczący Komisji Kultury przy Zarządzie Głównym Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
2. prof. Janusz Gmitruk – „Wrzesień 1939”


3. mgr Zbigniew Todorski – „Izby pamięci i muzea pożarnicze”
4. red. Ludwik Kotyński – „Strażak”
5. dr Rafał Dmowski – „Akta prawne dotyczące przepisów archiwizowania dokumentacji strażackich”.
Na zakończenie spotkania dr Eugeniusz Walczak podsumował konkurs i wszystkim kronikarzom wręczono dyplomy za udział w nim.
 

28-31 lipca 2011r Poronin
Wyjazd Młodzieżowej Orkiestry Dętej na wakacje.

28 lipca 2011r o godz. 3°° dwa autokary z firmy „RELAX” powiozły członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Ochotniczej Straży Pożarnej ze Starokrzepic na letni wypoczynek do Poronina. Po trasie zwiedziliśmy Sanktuarium matki Boskiej Ludźmierskiej w Ludźmierzu. O 11 ³° dotarliśmy do pensjonatu „Gilówka”. Uczestnicy wyjazdu zostali rozlokowani w trzech budynkach i po zjedzeniu pysznego obiadu, ze względu na deszczową pogodę, do kolacji nudzili się w swoich pokojach. Po raz pierwszy w czasie wyjazdu orkiestra została podzielona na dwie grupy wiekowe i umieszczona w dwóch osobnych budynkach. Opiekunami młodszej grupy byli Alicja Polus, Mariusz Polus, Dariusz Pilśniak i Dariusz Pąchalski. Starszą grupą natomiast zaopiekowały się Katarzyna Droś, Katarzyna Kierat i Anna Wąsińska.
29 lipca 2011 pojechaliśmy do Bukowiny Tatrzańskiej, gdzie na basenie korzystaliśmy z dobrodziejstwa ciepłych źródeł. Po powrocie do Gilówki raczyliśmy się przywiezionymi ze Starokrzepic golonkami i karczkami, a Marlena Skoczylas pomimo ulewnego deszczu, dzielnie grillowała kiełbasę i kaszankę. Apetyty wyjątkowo dopisywały, bo wszyscy mnóstwo kalorii stracili na ciepłych źródłach.
Następnego dna pojechaliśmy do Niedzicy. I tutaj po raz pierwszy od naszego przyjazdu przywitała na piękna pogoda. Odbyliśmy rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim, obejrzeliśmy zamek w Niedzicy i w Czorsztynie, a na zakończenie obejrzeliśmy film o budowie tamy. Po obiadokolacji przyjechali do nas przedstawiciele zespołów góralskich z Zawratu i z Suchej Hory na Słowacji, które w lipcu bieżącego roku występowały na I Wyszehradzkim Festiwalu Kultur w Starokrzepicach. Nasza orkiestra przywitała ich krótkim koncertem, a mażoretki okrasiły wszystko tańcem i roześmianymi buziami. Występ bardzo się podobał. Później razem z gośćmi i gospodarzami obiektu Państwem Lucyną i Janem Gilami, wspólnie grillowaliśmy i przy dźwiękach akordeonu i innych instrumentów śpiewaliśmy do późnych godzin nocnych.
W niedzielę rano, pomimo niewyspania wszyscy dzielnie o 8³º stawili się na mszy świętej odprawionej w warunkach polowych przed „Gilówką” . Po mszy zjedliśmy śniadanie i pojechaliśmy do Zakopanego. Tam, kolejką linową wjechaliśmy na Gubałówkę i przez 40 minut podziwialiśmy przepiękne widoki. Również kolejką zjechaliśmy na Krupówki, gdzie do 15ºº wszyscy mieli czas wolny - mogli więc zakupić pamiątki z gór i najdroższe na świecie cukierki. Po powrocie do Gilówki zjedliśmy obiad i o 17³º wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Dzięki wspaniałym kierowcom i dyscyplinie naszej młodzieży już o 22²º byliśmy w Starokrzepicach.

 

Opiekę duchową podczas wyjazdu zapewnił nam ojciec Konkordiusz Świerczyński z Podłęża Królewskiego, a opiekę medyczną pani doktor Urszula Pilśniak. Bardzo dziękujemy.
Cały urok pobytu w górach zepsuła nam fatalna pogoda. Mieliśmy za to okazję poznać wspaniałych ludzi w osobach Lucyny i Jana Gilów, którzy tak nas ujęli swoją serdecznością i gościnnością, że praktycznie już dziś wiadomo, że za rok tam wrócimy.
 

26 czerwca 2011r Pawłowice
II Ogólnopolska Gala Mundurowych Orkiestr Dętych

26 czerwca 2011 w Pawłowicach k/ Gorzowa Śląskiego nasza orkiestra wystąpiła na II Ogólnopolskiej Gali Mundurowych Orkiestr Dętych „Złoty Suzafon” obok takich orkiestr jak: Wojskowa Orkiestra Wojsk Lądowych Garnizonu Kraków, Policyjna Orkiestra Dęta Komendy Wojewódzkiej z Katowic, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna Koźla, Zakładowa Orkiestra Dęta Koncernu Elektrowni „Jaworzno III”, Górnicza Orkiestra Dęta KWK „Janina” z Libiąża i Górnicza Orkiestra Dęta Zakładu Górniczego „Sobieski” z Jaworzna. Gospodarzami byli Ewa i Beniamin Godylowie, właściciele pawłowickiego pałacu .
Po wspólnym przemarszu i wspólnym wykonaniu dwóch utworów Wojskowa Orkiestra Wojsk Lądowych Garnizonu Kraków pokazała przepiękną musztrę paradną.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Starokrzepic po raz kolejny pokazała klasę dając półgodzinny koncert przeplatany tańcami mażoretek. Widownia była zachwycona perfekcyjnym wykonaniem utworów, wspaniałymi tańcami , a także (a może przede wszystkim) urodą , gracją i czarem naszych dziewcząt .
 

24-25 czerwca 2011r Starokrzepice
I Wyszehradzki Festiwal Kultur


Już kilka miesięcy temu dwie Lokalne Grupy Działania: „Zielony Wierzchołek Śląska” i „Perły Beskidu Sądckiego” ustaliły, że zorganizuję festiwal kultur krajów grupy wyszehradzkiej – Węgier, Słowacji, Czech i Polski. Na miejsce festiwalu wybrano Starokrzepice. Ogromne to dla nas wyróżnienie, ale i duża odpowiedzialność i dużo, dużo pracy przy organizacji takiego przedsięwzięcia. Już od 19 czerwca strażacy z OSP Starokrzepice, członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej wraz z mażoretkami i uczniami Zespołu Szkół w Starokrzepicach, dzielnie kosili, garbili i wywozili trawę z boiska, części lasku brzozowego i łąk wynajętych na parkingi. Kilka dni wcześniej dh Dariusz Pilśniak i dh Krzysztof Kuc własnoręcznie usunęli chwasty, które wyrosły pomiędzy kostką w naszym amfiteatrze. Przywieziono trzy ogromne namioty i kilkanaście mniejszych, które należało rozstawić i wyposażyć w stoły i ławki. Znowu pracowaliśmy wszyscy wspólnie. Dekoracją świeżo odnowionego przez firmę „Kro mar” będącą własnością Pana Mariana Krotli, amfiteatru zajęli się: Dyrektor Domu Kultury w Krzepicach Jolanta Wywijas i Pan Zbigniew Jeremenko z LGD „Perła Beskidu Sądeckeigo”.
 

24 czerwca o godzinie 15°° w Starokrzepickim kościele, miejscowy proboszcz Adam Sołtysiak odprawił uroczystą mszę świętą w intencji wszystkich tych, którzy festiwal przygotowali i wszystkich tych, którzy mieli brać w nim udział.
Jako pierwszy punkt programu zaplanowano uroczysty przemarsz zespołów i grup folklorystycznych z Czech, Węgier, Słowacji i Polski, trasą ok. 2km z kościoła, aż do leśnego amfiteatru na boisku. Pierwsze momenty przemarszu odbyły się w ulewnym deszczu, ale dzięki śpiewom górali „Nie lyj dyscu, nie lyj, bo cie tu nie trzeba”, po kilku minutach wyszło słońce.
Otwarcia „I Wyszehradzkiego Festiwalu Kultur” dokonał burmistrz Krzepic Krystian Kotynia.


Jako pierwszy wystąpił zespół Pipes & Drums z Częstochowy , grający oryginalną szkocką muzykę, kierowany przez Tomasz Ujmę. Druga z kolei była Orkiestra Mandolinowa „Echo” z Piwnicznej Zdroju pod kierunkiem Antoniego Leśniaka. Zespół, który jako pierwszy zaprezentował na scenie polski folklor to „Dolina Popradu” również z Piwnicznej Zdroju. Kolejny zespół „Kamienica” z Kamienicy Polskiej, rozpoczął występy artystów z naszego regionu. Wspólnie wystąpiły dwie orkiestry : miejscowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Orkiestra Dęta Miasta Zalagerszeg, którą założył Laszlo Farsanga w roku 1975. Orkiestry dały również indywidualne koncerty. Później wystąpiły: Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Kłobucka”, Dziecięco – Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy GOK w Lipiu , Zespól Tańca Nowoczesnego „MagMa” z MOK w Kłobucku i Kłobucka Kapela Ludowa. Około godz. 22 rozpalono świętojańskie ognisko i rozpoczęła się dyskoteka.
W sobotę już od południa kontynuowano festiwalowe występy. Jako pierwsze wystąpiły zespoły okolicznych Kół Gospodyń Wiejskich : z Zajączek Pierwszych, Szarlejki, Popowa, Rębielic Królewskich, Przystajni i Starokrzepic. Następnie przyszedł czas na występy zespołów wykonujących tańce nowoczesne m.in. Flying Dragons i Level z Łabowej. Później wystąpiły: zespół „Lubovnik” ze Starej Lubowni na Słowacji, dzieci ze szkoły w Opavie w Czechach, zespół „Zawrat” z Bustryku, słowacki zespół „Goral” z orawskiej Suchej Hory, węgierski zespół ze wsi Rabaszentmiklos, zespół „Dialog” z Dylaków, Zespół Tańca Artystycznego „Miniatury” z Krynicy Zdroju. Na zakończenie festiwalu wystąpili nasi starzy znajomi z zespołu „Manijoce” z Pucka.

 

19 czerwca 2011r Dąbrowa Zielona
Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych


W dniu 19 czerwca 2011 r w Dąbrowie Zielonej odbył się Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych. Do konkursu, w którym oceniany był przemarsz i gra na scenie przystąpiło osiem orkiestr: z Mykanowa, z Przychodów, ze Sławkowa, z Konopisk, z Poczesnej, z Dąbrowy Zielonej , z Czańca i ze Starokrzepic. Nasza orkiestra wystąpiła z tym samym repertuarem co na Przeglądzie Powiatowym w Parzymiechach.
Po przemarszu ulicami Dąbrowy Zielonej orkiestry wykonały wspólnie trzy utwory – „Rycerze Floriana”, „Pochód” i „Orkiestry dęte”.
Jury w składzie Stefan Łebek, prof. Stanisław Śmietana i Sylwia Radwańska oceniło uczestników pięciu przeglądów wojewódzkich i spośród wszystkich orkiestr biorących w nich udział wybiorą jedenaście, które będą ze sobą rywalizowały w czasie przeglądu regionalnego. Wypada nam teraz tylko zacisnąć kciuki i czekać z nadzieją, że zostanie wybrana również i nasza Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Życzymy im tego z całego serca.
Tym razem opiekunami naszej orkiestry byli: Pani Katarzyna Kierat, Pani Dorota Bujak, Pan Stanisław Wiecha i Pan Włodzimierz Kierat.
 

12 czerwca 2011r Parzymiechy
XIII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

Okres letni to czas różnego szczebla przeglądów orkiestr dętych. 12 czerwca 2011 Gmina Lipie zorganizowała w Parzymiechach XIII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, w którym wzięło udział 10 orkiestr z powiatu kłobuckiego. Startowały w dwóch konkurencjach: przemarszu i graniu na scenie – należało wykonać trzy utwory. Nasza orkiestra wykonała „Marsz nr 2” E.Duchnowskiego, „Shrek” i „Sree word fantasy”.
W przemarszu pokazały się orkiestry ze Złochowic, Krzepic, Starokrzepic, Lipia, Zajączek I i dwie orkiestry z Wręczycy Wielkiej. W konkursie grania na scenie udział wzięły orkiestry ze Złochowic, Krzepic, Przystajni, Wręczycy Wielkiej (młodsza), Starokrzepic, ,Lipia, Zajączek I, Wręczycy Wielkiej (starsza), Miedźna i Ostrów nad Okszą.
Tak jak w latach poprzednich zwycięstwem podzieliły się dwie orkiestry: Wręczyca Wielka (starsza) w obydwu konkurencjach zajęła pierwsze miejsce, a Starokrzepice miejsce drugie. Komisji w składzie: Czesław Sokalski, Edward Tomków i Urszula Kotowicz, pozostało więc do obdarowania orkiestr tylko trzecie miejsce i przyznała je: w kategorii przemarsz orkiestrze z Lipia, a w graniu na scenie orkiestrze z Przystajni. Opiekunami MOD Starokrzepice w czasie wyjazdu byli Pani Ktarzyna Droś, Pan Stanisław Wiecha i Pani Anna Wąsińska.
 

8 maja 2011r Psurów
Rewia Orkiestr Dętych Psurów 2011.

Już drugi rok z rzędu Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Starokrzepic została przez organizatorów Rewii Orkiestr Dętych na Psurowie zaproszona jako gość specjalny. Około godz. 18°° orkiestra wraz z mażoretkami dała koncert, który można nazwać „debiutanckim”. Okazało się bowiem, że zarówno wśród osób grających jak i tańczących jest kilka osób debiutujących na scenie w czasie koncertu takiej rangi.
 

3 maja 2011r Starokrzepice

W tym dniu o godz. 11°° w Kościele Parafialnym w Starokrzepicach odbyła się uroczysta suma w intencji strażaków z okazji ich święta. Mszę odprawili: ksiądz wikary Janusz Motyka i ks. Marek Sołtysiak. Jak zwykle w czasie takich uroczystości grała MOD. Po mszy wszyscy przeszli do Sali OSP i tam orkiestra dała wspaniały koncert.
 

24 kwietnia 2011r Starokrzepice

O godz. 6°° nasza Młodzieżowa Orkiestra Dęta uświetniła procesję rezurekcyjną i mszę św. rozpoczynającą Święta Wielkanocne. Już od roku 2010 do straży czuwającej przy Grobie Pańskim dołączyły członkinie naszej orkiestry: Ewa Widera, Katarzyna Pąchalska, Kamila Kamuś, Edyta Pąchalska i Paulina Wąsińska.


 

11 listopada 2010r Krzepice
Święto Niepodległości.

Mszą św. w intencji Ojczyzny 11 listopada 2011 r rozpoczęły się w Krzepicach obchody Święta Niepodległości. Nasza orkiestra młodzieżowa została zaproszona do stworzenia oprawy muzycznej tych uroczystości, ale niestety w czasie mszy pozwolono jej zagrać tylko jeden utwór. Nie wiemy czym to jest powodowane, ale od jakiegoś czasu Krzepice traktują naszą orkiestrę po macoszemu. Po mszy przy akompaniamencie MOD Starokrzepice wszyscy zebrani przemaszerowali ulicami Krzepic na cmentarz pod pomnik Bohaterom Ziemi Krzepickiej gdzie po okolicznościowym przemówieniu Przewodniczącego Rady Gminy Krzepice Bogdana Napieraja złożono wieńce i kwiaty. Na zakończenie orkiestra odprowadziła wszystkich pod dom kultury w Krzepicach.
 

 

11.09.2010r Częstochowa
Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Dzisiaj w Częstochowie na terenie Szkoły Pożarniczej nasza orkiestra grała w czasie Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. To już po raz drugi uatrakcyjniała te zawody – po raz pierwszy 19 lipca 2006r w Polanicy Zdroju.
 

17-19.09.2010r Olsztyn
XVII Ogólnopolski Konkurs Kronik


W tym roku już po raz XVII został zorganizowany Ogólnopolski Konkurs Kronik straży pożarnych. Wzięła w nim udział również nasza Kronika Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Starokrzepicach i otrzymała wyróżnienie. W związku z tym Pani Anna Wąsińska autorka kroniki i Pan Mariusz Bala, który kronikę opracował graficznie, otrzymali zaproszenie do wzięcia udziału w podsumowaniu konkursu zorganizowanym w Olsztynie w dniach 17–19.09.2010r.
Po przybyciu do Olsztyna rozlokowano nas w Uniwersyteckim Domu Rotacyjnym przy ul. Dybowskiego 7.
Podsumowanie rozpoczęto 17. 09.10r spotkaniem z gospodarzami w Centrum Konferencyjno Szkoleniowym. Po oficjalnym otwarciu zjedliśmy uroczystą kolację uatrakcyjnioną występami zespołu „Dąbrowa” z Dąbrowy.

18.09.2010r trzema autokarami pojechaliśmy na wycieczkę. Zaczęliśmy od zwiedzania Skansenu w Olsztynku.
W skansenie można zobaczyć budownictwo północno – wschodnich terenów Polski i okolic Kaliningradu. Następnie wybraliśmy się na Pola Grunwaldu, gdzie przewodnik Pani Renata Sobieraj przedstawiła nam przebieg bitwy pod Grunwaldem w 1410r i powstanie pomnika. Muzeum obejrzeliśmy tylko pobieżnie, ponieważ sala kinowa była zarezerwowana dla delegacji litewskiej. O 1230 w Stębarku (graniczy z polami Grunwaldu) w „Gospodzie Rycerskiej” zjedliśmy obiad.
Od 1330 zwiedzaliśmy Olsztyn. Obejrzeliśmy m.in. pomnik „Strażakom poległym w akcji” , który zrobił na nas ogromne wrażenie, bo przecież niejednokrotnie całe nasze rodziny należą do ochotniczych straży pożarnych i narażają swoje życie w czasie gaszenia pożarów, więc nigdy nie wiadomo czyje nazwisko będzie dopisane na tablicach pomnika jako kolejnej osoby poległej w akcji. Na 1700 poszliśmy na seans do Planetarium, a po seansie zjedliśmy kolację w restauracji „Stadion”.
O 1900 w Centrum Nauk Humanistycznych przy ul. K. Obitza 1 dr Eugeniusz Walczak wygłosił wykład „Jak efektywnie uczyć historii młode pokolenie”. Przybliżył nam przede wszystkim liczby dotyczące straży pożarnych. W Polsce istnieje 16450 Ochotniczych Straży Pożarnych, które posiadają:
669610 członków
35400 kobiet
93000 członków wspierających                                                                                                                                                   7000 kronik
7500 kronikarzy w jednostkach
30 muzeów, 1253 razem z izbami pamięci
784 orkiestry
21000 muzyków
355 zespołów artystycznych
152 zespoły folklorystyczne
120 zespołów wokalno instrumentalnych
96 zespołów teatralnych.

Niedzielę 19.09.2010r rozpoczęliśmy mszą św. odprawianą w kościele św. Franciszka z Asyżu w intencji wszystkich strażaków. Po mszy przeszliśmy do Centrum Nauk Humanistycznych gdzie od godz. 900 można było obejrzeć wszystkie kroniki biorące udział w konkursie czyli 87 kronik w 123 tomach. Kroniki były przeróżne, od bardzo skromnych do bijących po oczach
przepychem, ale w każdej z nich mogło się oglądającym coś podobać. Komisja konkursowa nie wyłoniła zwycięzcy, przyznała tylko kilkanaście wyróżnień, z których jedno przypadło naszej kronice.
O godz. 1000 w sali teatralnej rozpoczęła się sesja popularnonaukowa pt. „Etos rycerski w polskiej historii i tradycji” w czasie której swoje wykłady wygłosili:
Po zakończeniu wykładów odbyło się podsumowanie konkursu kronik i wręczenie dyplomów oraz symbolicznych upominków wszystkim kronikarzom. Około 1500 zjedliśmy obiad w bufecie Centrum Konferencyjno – Szkoleniowego i mogliśmy wracać do swoich domów. Tym razem nie jechaliśmy autobusami i pociągiem (tak jak do Olsztyna) tylko udało nam się zabrać samochodem osobowym z kronikarzami z Krapkowic.
 

 

20 – 30.08.2010r Puck – Darzlubie.

Późnym wieczorem, bo po godz. 21 dnia 20.08.10r spod szkoły w Starokrzepicach autokarem wyjechaliśmy na wakacje do Pucka, gdzie już drugi rok z rzędu zaprosił nas Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk. Jako kierownik wyjazdu pojechała Anna Wąsińska, a jako opiekunowie Katarzyna Kierat, Renata Bugajska, Jolanta Dyluś, Włodzimierz Kierat i Henryk Bugajski. O 4°° samochodem terenowym z przyczepką wiozącą bagaże i część instrumentów wyjechali Stefan Księżarek i Marek Wąsiński. Podróż przebiegła bez żadnych zakłóceń i o 7²° w sobotę 21.08.10r byliśmy na miejscu. Po rozlokowaniu młodzieży w pokojach przygotowanych w szkole w Darzlubiu zjedliśmy śniadanie i poszliśmy przywitać się z Grotami Mechowskimi, które po raz pierwszy oglądaliśmy w ubiegłym roku. Po obiedzie wszyscy wypoczywali opalając się, albo grając na boisku w piłkę.

22.08.10r niedziela była drugim dniem naszego pobytu w Darzlubiu. O 9°° zjedliśmy śniadanie i po nim pojechaliśmy do miejscowości Dębki na przepiękną plażę. Tam pod opieką ratowników (koszt opieki 50 zł) kąpaliśmy się aż do popołudnia. Z plaży wygoniła nas burza i ulewa. Obiadokolację zjedliśmy o godz. 17°°.

23.08.10r w poniedziałek po śniadaniu pojechaliśmy do Władysławowa. Po zwiedzaniu miasta poszliśmy na plażę (koszt ratowników 50 zł) i byliśmy tam aż do wyjazdu na obiadokolację.

We wtorek po śniadaniu zabraliśmy suchy prowiant i o 10°° pojechaliśmy do Jastrzębiej Góry gdzie zwiedziliśmy Wystawę Chińskiej Armii Terakotowej i Oceanarium. Po południu część uczestników wyjazdu korzystała z uroków morza i plaży, a druga część w różnego rodzaju kioskach na deptaku robiła zakupy. Po zakupach odbyliśmy godzinny spacer brzegiem morza i na 17°° wróciliśmy do Darzlubia na obiadokolację.

W środę 25.08.2010r wcześniej niż zwykle , bo o 7³° zjedliśmy śniadanie i zaraz po nim autokar zawiózł nas na dworzec kolejowy w Pucku skąd pociągiem pojechaliśmy na Hel. Podróż okazała się ogromną atrakcją, bo niektóre z naszych dzieci jechały pociągiem po raz pierwszy w życiu.

 
Na Helu okazało się, że na morzu jest sztorm i nasz zaplanowany wcześniej rej stanął pod znakiem zapytania. Oczekując na podjęcie decyzji przez kapitanat portu spacerowaliśmy po nabrzeżu i wdychaliśmy jod. O 13°° ogłoszono, że katamaran jednak wypłynie i o 14³° wyruszyliśmy do Gdyni.
Przeżycie było niesamowite, bo mało tego, że katamaranem potwornie kołysało, to i fale wdzierały się na pokład. Dwie rzeczy trudno było utrzymać: swoje ciało na nogach i kaptur na głowie. Pomimo tego, gdy dopłynęliśmy do Gdyni wszystkim było szkoda, że to już koniec. Na nabrzeżu czekał na nas autokar, którym wróciliśmy do szkoły.

Po obiadokolacji o 18³° czekała nas następna atrakcja ; przemarsz ulicami Darzlubia. Troszeczkę szyki popsuła nam zła pogoda, ale czego się nie robi dla ludzi, którzy są dla nas tak mili. Tak więc w strugach deszczu zrobiliśmy pokaz dla mieszkańców, którym tak się podobało, że pomimo niedogodności maszerowali razem z nami.

W czwartek o 1015 pojechaliśmy do Rozewia skąd brzegiem morza przeszliśmy aż do Jastrzębiej Góry. Tutaj część osób pozostała na plaży, a reszta poszła na deptak. O 1615 pojechaliśmy na obiadokolację, po której orkiestra i mażoretki mieli godzinną próbę. A późnym wieczorem odbyła się druga próba, tym razem śpiewu, bo opiekunowie na polecenie prezesa Marka Pilśniaka napisali piosenkę o Darzlubiu o następującej treści:


Niedaleko morza Wieś Darzlubie leży, wieś Darzlubie leży,
A kto tutaj nie był, ten w to nie uwierzy /bis/

Piękna jest ta wioska, chociaż całkiem mała, chociaż całkiem mała,
Ale dla orkiestry naszej doskonała /bis/

Drugi rok już z rzędu wspaniale nas goszczą, wspaniale nas goszczą, I pomimo trudu wcale się nie złoszczą /bis/

Pani Gierwatowska jest jak nasza mama, jest jak nasza mama,
Nawet bez proszenia pomaga nam sama /bis/

Lusia i Danusia to świetne dziewuchy, to świetne dziewuchy, I tak nas tu karmią, że rosną nam brzuchy /bis/

A Panu wójtowi nisko się kłaniamy, nisko się kłaniamy,
Bo to dzięki Panu tu wypoczywamy /bis/

Za wasze wysiłki bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy,
Choćbyście nie chcieli za rok przyjedziemy /bis/


Dzisiaj 27.08.10r dotarł do nas prezes Marek Pilśniak i Paweł Dyluś. Po śniadaniu zrobili spotkanie na sali gimnastycznej i stwierdzili, że za skandaliczne zachowanie – chłopcy zorganizowali dyskotekę o 200 w nocy i na tą dyskotekę obudzili wszystkich werblem ( wszystko było oczywiście wcześniej uzgodnione z opiekunami, miał to być tylko żart, ale niestety jak zwykle wyszło nie tak jak by się chciało) – cała orkiestra będzie ukarana odwołaniem wyjazdu do ZOO w Gdańsku. Jak powiedzieli tak się stało. Dobrze, że przez cały dzień padał deszcz, bo przynajmniej dzieciom nie było tak przykro. Około południa trzeba było zawieźć Kubę Kierata najpierw do przychodni w Pucku, a później do szpitala w Wejherowie do chirurga dziecięcego, bo podczas wygłupów zmiażdżył sobie końcówki żeber. Pomimo potwornego bólu skończyło się tylko zaleceniu podania leków przeciwbólowych (dzięki Bogu). O 1700 zjedliśmy obiadokolację, a po niej orkiestra miała próbę „aż do oporu”.

Po śniadaniu 28.08.10r (sobota) orkiestra od godz. 1000 miała próbę, a po obiedzie o 1630 pojechaliśmy do Władysławowa na pożegnanie lata z „Radiem Kaszuby”, w którym pracuje nasz znajomy Rafał Potrykus (członek kapeli goszczącej bardzo często razem z nami w Rytrze). Najpierw razem z orkiestrą z Władysławowa nasza orkiestra przemaszerowała ulicami miasta, aż do plaży gdzie ustawiony był ogromny namiot i w nim właśnie odbywała się ta impreza.

Orkiestry i zespoły folklorystyczne dały krótkie koncerty , a potem rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwała do 100 w nocy. W czasie tej zabawy nasza młodzież pokazała jak pięknie potrafi się bawić. Niezależnie od wieku i wzrosty bawili się wszyscy razem zapraszając do tańca gości, których ze sobą zabraliśmy w osobach Pani Dyrektor Szkoły w Darzlubiu Krystyny Gierwatowskiej, Pana Wójta Gminy Puck Tadeusza Puszkarczuka, zaprzyjaźnionego z nami leśniczego i kucharki Lusię i Danusię (pojechały razem z nami, aby wydać dzieciom kolację przygotowaną wcześniej w szkolnej kuchni), a także wszystkich ludzi przebywających w namiocie.
Dużym powodzeniem cieszyły się jak zwykle nasze mażoretki. Tym razem pozowały do zdjęć z „władzą” Władysławowa. Hasłem całej imprezy było powiedzenie, którego jeden z Kaszubów używał częstując nas tabaką: „kto nie tabaczy, ten gówno znaczy”

 

29.08.10r to niedziela, najważniejszy dzień naszego pobytu w Pucku.
To w tym właśnie dniu w Żelistrzewie odbyły się gminne dożynki Gminy Puck. Nasza orkiestra oprawą muzyczną uświetniła dożynkową sumę, a po niej poprowadziła korowód dożynkowy na boisko, gdzie odbył się festyn. Po godz. 16 orkiestra dała godzinny koncert, ale ze względu na bardzo rozmokniętą murawę mażoretki zatańczyły tylko „Akademię policyjną”. Dożynki w Żelistrzewie to dożynki bardzo różne od naszych. Samych przewspaniałych koron dożynkowych było 20 i niosły je nie tylko kobiety, ale również mężczyźni. Korony poustawiane w każdym wolnym miejscu kościoła robiły ogromne wrażenie. Gdy korowód wchodził na boisko to prowadzący z pamięci witał wszystkie, przedstawiając poszczególne wsie: ile mają domów, ile mieszkańców, co od poprzednich dożynek zrobiły itd. W czasie części artystycznej wystąpiły wszystkie zespoły z terenu gminy Puck, a ich liczba była imponująca. Wszyscy mają ludowe stroje, które noszą z ogromną dumą. Dla uczestników dożynek przygotowana była darmowa grochówka, a dla gości obfity zimy bufet i wspaniałe ciasta.
Dożynki były dla nas okazją do podziękowania Panu wójtowi Tadeuszowi Puszkarczukowi i Pani dyrektor Krystynie Gierwatowskiej za zaproszenie, przemiłe przyjęcie nas i opiekę nad nami. Prezes Marek Pilśniak na scenie wręczył im upominki w postaci zestawu pióro i długopis z życzeniemi: „abście mogli tymi piórami podpisać nowe umowy o pracę na następną kadencję”. Orkiestra natomiast zaśpiewała piosenki o Darzlubiu i o Starokrzepicach.

W poniedziałek 30.08.10r w czasie śniadania odbyło się pożegnanie naszej orkiestry przez Pana wójta Tadeusza Puszkarczuka i Panią dyrektor szkoły Krystynę Gierwatowską. Wszyscy otrzymaliśmy foldery z gminy Puck i przepięknego anioła wypalonego z gliny. Do anioła doczepiona była kartka z napisem: „Grajcie nam do końca świata i o jeden dzień dłużej. Zasłuchani i wdzięczni melomani. Darzlubie 2010”.

Po śniadaniu Pani dyrektor pomimo tego, że prowadziła radę pedagogiczną, to znalazła wolną chwilę, aby jeszcze raz pożegnać nas w autokarze i pomachać nam w momencie naszego wyjazdu z Darzlubia. Do Starokrzepic dotarliśmy cali, zdrowi, szczęśliwi i wypoczęci.
Doba pobytu każdego uczestnika wyjazdu w szkole w Darzlubiu kosztowała 25zł. Do tego doszły następujące koszty:
Groty Mechowskie 72,00zł, ratownik w Dębkach 50,00zł, ratownik we Władysławowie 50,00zł, Wystawa terakotowego wojska 230,00zł, Oceanarium 500,00zł, bilety PKP 334,60zł, bilety na rejs katamaranem 348,00zł.
Ogólny koszt wyjazdu: 14629,60zł.
 

13 – 15.08.2010r Rytro.

Pod bacznym okiem Katarzyny Kierat, Anny Wąsińskiej , Stanisława Wiechy – jeden autokar i Dariusza Pąchalskiego, Katarzyny Więcławik, Janusza Więcławika – drugi autokar, pełne członków MOD Starokrzepice, 13.08.2010r o godz. 8°° wyjechały do Rytra, aby tam zgodnie z tradycją zagrać na „Dniach Rytra”. Na miejscu o 14³° przywitano nas jak zwykle niesamowitą serdecznością i smacznym obiadem. Tak jak co roku, rozlokowano nas w szkole podstawowej, gdzie wszyscy czujemy się jak w domu.
W sobotę, 14.08.10r o 10³º sprzed budynku OSP w Rytrze orkiestra poprowadziła korowód dożynkowy do kościoła, gdzie odbyła się uroczysta msza święta, w której wzięli udział mieszkańcy miejscowości, ich władze i zaproszeni goście m.in. nasi znajomi z Pucka: Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk z małżonką. Po mszy korowód przemaszerował przez całe Rytro aż do stacji CPN, gdzie orkiestra dała godzinny koncert oczywiście ubarwiony wspaniałymi występami mażoretek. O 15°º zjedliśmy obiad i po nim na 3 godziny wybraliśmy się do Parku Linowego „ABlandia”, w którym pobyt zasponsorował nam Wójt Gminy Rytro Zbigniew Jeremienko. Nasza młodzież uwielbia adrenalinę, którą daje pokonywanie poszczególnych tras w parku, ale jak zwykle największym powodzeniem cieszył się skok z wysokości 17,5m. W tym roku na ten skok odważyli się również opiekunowie z kierownikiem wyjazdu Anną Wąsińską na czele. Było przy tym trochę strachu, mnóstwo śmiechu i przeżyć, których nie da się porównać praktycznie z niczym.
Ostatnim dniem naszego pobytu była niedziela. Po śniadaniu cała grupa poszła na dobrze nam już znany zamek i w drodze powrotnej (opłotkami) okazało się, że pomimo tego iż byliśmy w Rytrze już po raz kolejny, to jest jeszcze mnóstwo miejsc, o których istnieniu nie mieliśmy do tej pory pojęcia. I już teraz wiemy, że jeśli zostaniemy zaproszeni w przyszłym roku, to pobyt tutaj będzie polegał w głównej mierze na spacerach bocznymi uliczkami i odkrywaniu uroków naszego kochanego Rytra. O 13ºº wyjechaliśmy do Starokrzepic.
Ten pobyt w Rytrze był inny od poprzednich jeszcze pod jednym względem. Otóż udało nam się zaprzyjaźnić z członkami tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Odwiedziliśmy ich strażnicę, gdzie m.in. obejrzeliśmy kronikę OSP. Dzięki tej znajomości mogliśmy się czuć bezpiecznie w czasie wieczornych wyjść na pizzę czy zabawę zorganizowaną w czasie trwania festynu. Strażacy z Rytra przychodzili do nas pod szkołę i wtedy razem z nimi przy akompaniamencie naszego gitarzysty Karola Wąsińskiego śpiewaliśmy piosenki.
 

11.07.2010r Starokrzepice
Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. Józefa Kamińskiego

W tym dniu o godz. 11°° w Kościele Parafialnym w Starokrzepicach odbyła się uroczysta suma w intencji księdza Józefa Kamińskiego, który obchodził 50 – lecie kapłaństwa. Ksiądz Kamiński nigdy w naszej parafii nie pracował, ale jest naszym rodakiem pochodzącym z Bobrowej. Obecnie pracuje w Diecezji Sosnowieckiej. Mszę , oprawą muzyczną uświetniła nasza Młodzieżowa Orkiestra Dęta.

 

26 – 27.06.2010r Starokrzepice
Jubileusz X – lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP Starokrzepice.

Sobota 26.06.2010r była pierwszym dniem festynu zorganizowanego z okazji jubileuszu 10 lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP Starokrzepice. O godz. 20ºº zagrał zespół „TRANSVESTITION”. Miał wprawdzie wystąpi zespół „Bitelsi” z Czech, ale jeden z wykonawców dostał zawału serca i dlatego nastąpiła zmiana. Po koncercie zabawę taneczną poprowadził DJ Karol, który już na stałe wpisał się w program naszych festynów.
Niedziela 27.06.2010r to główny dzień obchodów jubileuszu MOD. O godz. 11ºº w kościele parafialnym w Starokrzepicach proboszcz ks. kanonik Adam Sołtysiak odprawił uroczystą sumę w intencji członków orkiestry, kapelmistrza, opiekunów i sponsorów. Przepiękne kazanie związane z działalnością orkiestry wygłosił brat naszego proboszcza ks. prof. Marek Sołtysiak – wykładowca na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Na koniec mszy nasza orkiestra udowodniła, że nie tylko pięknie gra, ale także śpiewa i zaśpiewała do melodii „Moje miasto Wadowice” piosenkę specjalnie napisaną z okazji jubileuszu:

Pisać wiersze o tej wiosce przecież warto
Bo to wioska położona nad Liswartą
Tutaj tak jak nigdzie gdzie indziej pachną kwiaty
Jeśli jesteś jej mieszkańcem Toś bogaty

Ref. Możesz wierzyć lub nie wierzyć
Ja chcę tutaj życie przeżyć
Zawsze nimi się zachwycę
Bo to nasze są Starokrzepice

To orkiestra naszą wioskę rozsławiła
Już niewiele jest miejsc w kraju gdzie nie była
Bardzo chcemy, żeby jeszcze długo grała
I najwyższe spośród nagród zdobywała

Ref. Możesz wierzyć …..

 


MOD Starokrzepice grająca w czasie mszy św.

O godz. 14ºº na scenie zmodernizowanego przez Pana
Mariana Krotlę amfiteatru w lasku brzozowym rozpoczęła się oficjalna
uroczystość z okazji jubileuszu 10 lecia MOD przy OSP Starokrzepice.
Otwarcia dokonał prezes OSP Starokrzepice Marek Pilśniak. Przywitał
wszystkich przybyłych gości :
- Halinę Rospondek – posła na Sejm RP
- Krystiana Kotynię – burmistrza Krzepic
- Stanisława Garncarka – starostę kłobuckiego
- Władysława Serafina – przewodniczącego rady powiatu kłobuckiego
- Zbigniewa Sosina – sekretarza Gminy Krzepice
- Joachima Przybyłę – z Towarzystwa Wagnerowskiego z Wrocławia
- ks. Adama Sołtysiaka – proboszcza parafii Starokrzepice
- Zbigniewa Jeremienkę – v-ce wójta Gminy Rytro
- Włodzimierza Kierata – wójta Gminy Radłów
- Ryszarda Wudarczyka – z komisji rewizyjnej Zarządu Głównego OSP
- Renatę Gnot – dyrektora Domu Kultury w Radłowie
- Jolantę Wywijas – dyrektora Domu Kultury w Krzepicach
- Bogdana Napieraja – przewodniczącego Rady w Krzepicach
- Józefa Gawlika – v-ce przewodniczącego Zarządu Gminnego OSP w Krzepicach                                                  

- Mariusza Polusa – dyrektora zespołu Szkół w Starokrzepicach
- st. kapitana Mariusza Droś – z PSP w Kłobucku

 

W niemiłosiernym skrócie przedstawił historię naszej Orkiestry. Jestem pełna podziwu, bo dla mnie każdy moment związany
z działalnością orkiestry jest tak ważny, że gdyby to mnie przypadło przedstawić historię MOD Starokrzepice to na pewno impreza potrwałaby do czwartku.
Pamiątkowe tabliczki i dyplomy z podziękowaniem za pracę na rzecz orkiestry wręczono założycielom, sponsorom, i zaproszonym gościom, którzy od lat współpracują z naszą orkiestrą. Dyplomami uhonorowano również rodziców członków orkiestry i opiekunów, którzy przez te wszystkie lata dołożyli starań, aby orkiestra przetrwała i pięła się w górę. Wyróżniono także najdłużej grających członków orkiestry. Po przemówieniu prezesa Marka Pilśniaka prowadzenie imprezy przejęła Pani Renata Gnot Dyrektor Domu Kultury w Radłowie. Robiła to z wielką gracją, wyczuciem
i widoczną miłością do orkiestr dętych. Wszyscy dobrze znamy Panią Gnot, bo to właśnie Ona co roku organizuje i prowadzi Rewię Orkiestr Dętych na Psurowie.
Część związaną z występami zaproszonych orkiestr razem
z Renatą Gnot poprowadzili członkowie naszej orkiestry, którzy sami napisali konferansjerkę składającą się z charakterystyki orkiestry mającej za chwilę wystąpi jak i z opisu najśmieszniejszych sytuacji związanych z pobytem MOD Starokrzepice w różnych miejscach kraju, odczytywanych w czasie instalowania się poszczególnych orkiestr na scenie. Szkoda tylko, że spośród pięciu zaproszonych orkiestr swoją obecnością zaszczyciły nas tylko trzy – Radłów, Strzebiń i Ciasna. Nie pojawiły się Zajączki i Krzepice.
Pomiędzy występami zaproszonych orkiestr wystąpiły dzieci z Zespołu Szkół w Starokrzepicach i grupa taneczna MAKE SOME NOISE CREW ze szkoły tańca SALSA FEVER z Częstochowy.
Ostatnią orkiestrą, która wystąpiła była ”JUBILATKA” – MOD ze Starokrzepic. Jako prolog pokazała paradę. Tłumy do tej pory siedzące w namiotach wyległy przed amfiteatr , aby to wszystko zobaczyć. Parada i koncert orkiestry ubarwiony występami mażoretek [po raz pierwszy zatańczyły „Akademię Policyjną”(nowo zakupione stroje)} spowodowały, że owacjom nie było końca .
Członkowie naszej orkiestry pokazali w tym dniu, że nie tylko oni na coś liczą, ale , że na nich też można liczyć. Mało tego, że napisali i poprowadzili super konferansjerkę, rozprowadzali na festynie cegiełki (w postaci zapinki o treści X-lecie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP Starokrzepice), z których dochód przeznaczyli na rzecz powodzian

z gminy Rytro, w której co roku goszczą, to jeszcze sami od siebie przygotowali dyplomy i pamiątkowe śmieszne prezenty dla osób, które po tylu latach i tylu wyjazdach polubili najbardziej:
- Sławomir Kryś
- Dorota Spandel
- Marek Pilśniak
- Paweł Dyluś
- Stanisław Wiecha
- Katarzyna Droś
- Renata Bugajska
- Grzegorz Kamuś
- Anna Wąsińska
- Dariusz Pilśniak

Jak co roku ciasto na festyn upiekły mamy członków orkiestry. Ciasto to sprzedawały Anna Kiedrzny, Renata Bugajska i Janina Sas. Przy grilu przez dwa dni festynu stali: Paweł Dyluś, Grzegorz Kamuś Waldemar Matyska, Bronisław Kiedrzyn, Ewa Wąsińska, Klaudia Mocko, Małgorzata Kamuś i Jolanta Dyluś.
Jubileuszowy bigos i żurek przygotowała Pani Marzena Wiktor, a zaproszonych gości obsługiwali kelnerzy, którzy są Jej pracownikami. Tym razem pomogło nam też Koło Gospodyń ze Starokrzepic, które upiekło ciasta dla zaproszonych gości, zorganizowało wystaw5. rękodzieła artystycznego i przygotowało przepyszne pierogi i paszteciki, które mógł nabyć każdy, kto był na festynie.
Około godz. 21²° wystąpiła gwiazda wieczoru zespół „GANG MARCELA” . Po tym koncercie niebo rozświetliły miliony iskier z pokazu sztucznych ogni, który nie wiedzieć czemu odbył się akurat nad placem festynu. Domyślamy się dlaczego tak było i PANIE MARKU bardzo dziękujemy!!!!!!!
Po tym cudzie zabawę poprowadził DJ KAROL, który tak się wstrzelił w nasze klimaty, że nie tylko włącza „Nie daj się ludzie niech swoje myślą” (to ulubiona piosenka i hymn naszej orkiestry), ale jest już taki „nasz”, że choćby cały czas grał to samo, to i tak za 10 lat na następny jubileusz Go zaprosimy.

 

 


Czy kto coś takiego słyszał,
Żeby o wsi wiersz pisać?
A ja piszę, bo ,me życie
To jest wieś Starokrzepice,
Lecz nie tylko życie moje
Ale Twoje! Twoje! Twoje!
Więc zjednoczmy nasze siły
By z tego efekty były
By ta nasza wspólna praca
Mogła wioskę ubogacać
Byśmy mogli stworzyć cudo
Które inni zwą ułudą
Żeby miłość i działanie
Jedno miały nazywanie
Żeby ludzie patrząc z boku
Nie mieli tej drzazgi w oku ,
Która z zazdrości powstaje
I wyśmiewa , niszczy, łaje
By każdy mógł mówi szczerze,
Że wierzy w to w co ja tak wierzę
Czyli w to, że znów zachwycę
Moją wsią STAROKRZEPICE.
 

19.06.2010r Krynica Zdrój
XXI Regionalny Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych

O 2³° dwoma autokarami: jeden z firmy Elektrotechnika, drugi z firmy Relax, spod szkoły w Starokrzepicach orkiestra wyjechała do Krynicy Zdroju na XXI Regionalny Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych. Autokar z Relaxu był jak to się mówi o wiele bardziej wypasiony od tego z Elektrotechniki, ale po raz kolejny potwierdziło się przysłowie: „nie wszystko złoto co się świeci” i zepsuł się o 6 rano pod Krakowem. Podmiana przyjechała po 3 godzinach, więc nie zdążyliśmy na odprawę kapelmistrzów. Pani Dorota Spandel telefonicznie powiadomiła komisję konkursową o tym co się wydarzyło i ustalono, że Starokrzepice wystąpią jako ostatnia orkiestra, więc po dotarciu do Krynicy mieliśmy jeszcze chwilę na małą próbę. Po próbie orkiestra pokazała swój przemarsz (I kategoria konkursu), później zagrała koncert (II kategoria) i wykonała paradę (III kategoria), grała również w czasie obrad jury i tusz podczas wręczania nagród.
W konkursie wzięły udział następujące orkiestry:
w I i II kategorii Jaćmierz, Myślenice, Kościelna Wieś, Hecznarowice i Starokrzepice . Wygrała orkiestra z Jaćmierza, Starokrzepice zajęły drugie miejsce.
W konkursie parady marszowej wystąpiły tylko dwie orkiestry: z Jaćmierza i ze Starokrzepic. Obydwie orkiestry otrzymały nagrodę Prezesa Zarządu Głównego OSP i aparaty fotograficzne.
Po takim maratonie grania zjedliśmy obiad i wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Podczas wyjazdu opiekunami byli: Paweł Dyluś, Anna Wąsińska, Katarzyna Kierat, Renata Bugajska i Dariusz Pąchalski. Pomocą przy noszeniu sprzętu służyli: Grzegorz Kamuś, Tadeusz Filak i Stanisław Wiecha.

 

13.06.2010r Zawady
Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

W przeglądzie wzięło udział siedem orkiestr: z Wręczycy Wielkiej, Miedźna, Panek, Przystajni, Starokrzepic, Złochowic i Zajączek. Po raz pierwszy rywalizowały w dwóch kategoriach – przemarszu i koncercie na scenie. W obydwu I miejsce zajęła orkiestra z Wręczycy Wielkiej zdobywając puchar starosty kłobuckiego, II miejsce zajęła orkiestra ze Starokrzepice i uhonorowano ją pucharem wójta Popowa. III miejsce i puchar prezesa Zarządu Powiatowego OSP przypadło orkiestrze z Miedźna. Pozostałe orkiestry otrzymały dyplomy za udział. Specjalne wyróżnienie otrzymali – jak zwykle na tego typu przeglądach – najmłodszy i najstarszy grający w konkursie. Obydwie te osoby grają w orkiestrze z Miedźna.
Przegląd prowadził Prezes Powiatowego Zarządu OSP Henryk Kiepura. Myślę, że wszyscy tak jak ja, byli bardzo pozytywnie zaskoczeni pełnieniem przez tego Pana roli konferansjera. Jego medialny głos, występy orkiestr i przepiękna pogoda spowodowały, że to niedzielne popołudnie należało do bardzo udanych.
 

2.05.2010r Psurów
Rewia Orkiestr Dętych

W tym roku nasza orkiestra już po raz kolejny wzięła udział w Rewii Orkiestr Dętych na Psurowie. Tym razem wystąpiła jednak nie w konkursie, ale jako gość zaproszony, ponieważ organizatorzy chcieli dać innym uczestnikom możliwość zdobycia pierwszego miejsca, które już od kilku lat zdobywały zawsze Starokrzepice.
W konkursie wzięły udział orkiestry z Borek Wielkich, Zawadzkiego, Łowkowic, Radłowa, Przedmościa, Prószkowa, Dobrzenia Wielkiego i RU-RA Żytniów – Rudniki.
Rewię wygrała orkiestra z Łowkowic, która po raz pierwszy przywiozła ze sobą grupę mażoretek. Drugie miejsce zajął Prószków, a trzecie Borki Wielkie. Wyróżnienia otrzymali: Orkiestra Integracyjna RU-RA Żytniów - Rudniki i Orkiestra Dęta z Dobrzenia Wielkiego.
 

25.04.2010r Częstochowa
VI Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę.

O godzinie 9°° na placu przed katedrą w Częstochowie spotkały się kompanie reprezentacyjne straży zawodowych, władze miasta i władze straży w osobach m.in. Prezesa Zarządu Głównego OSP Waldemara Pawlaka i generała brygadiera Janusza Skulicha. Powitania , a zarazem otwarcia VI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Strażaków na Jasną Górę dokonał arcybiskup Stanisław Nowak. Cały korowód prowadzony przez orkiestry dęte z Mykanowa, Konopisk i Starokrzepic przeszedł przez miasto aż do Jasnej Góry, gdzie pod szczytem czekało 160 pozostałych orkiestr i mrowie pocztów sztandarowych. Uroczystą mszę św. w intencji strażaków odprawił arcybiskup Leszek Sławoj Głódź. Uroku imprezy chyba nie muszę opisywać, bo przecież łatwo sobie wyobrazić jak brzmią wspólne wykonania 160 orkiestr i jak może wygląda msza św. z taką oprawą muzyczną.
Opiekunami byli Pani Anna Wąsińska i Pan Paweł Dyluś.
 

16-24. 08. 2009 - Puck

Ledwo wróciliśmy z Rytra (16.08.09r w nocy), a już 16.08.09r o godzinie 22 wyruszyliśmy w drugą stronę Polski - nad morze do Pucka. Cali i zdrowi dotarliśmy do celu 17 sierpnia o godz. 8²°. Zakwaterowani zostaliśmy w przepięknej szkole w miejscowości Darzlubie. Przywitała nas dyrektor szkoły Pani Krystyna Gierwatowska. Po śniadaniu, korzystając z przepięknej pogody, część grupy poszła do grot w Mechowie, a druga część została w szkole, aby odpocząć po podróży. Ci, którzy poszli zobaczyć groty na pewno nie zapomną tego wydarzenia nigdy. Mało tego, że kilka razy zabłądziliśmy i szukając dobrej drogi zwiedziliśmy o wiele więcej niż to było w planie, to jeszcze Mateusz Dyluś niósł książkę z kawałami i czytając wszystkich rozbawiał do łez.

!8 sierpnia po śniadaniu, które zjedliśmy o 8°° i po zabraniu suchego prowiantu, pojechaliśmy do Władysławowa. Zwiedziliśmy tam Muzeum Rybołówstwa i z tarasu widokowego obejrzeliśmy miasto i morze. Do latarni morskiej w Rozewiu dojechaliśmy autokarem, a od latarni pieszo, brzegiem morza, poszliśmy do Jastrzębiej Góry. Strasznie wiało, ale wszyscy zmoczeni morską wodą, zmęczeni i jednocześnie uśmiechnięci i zadowoleni dzielnie dotarli na miejsce. Tutaj zobaczyliśmy "Gwiazdę Północy" tzn. punkt naszego kraju najdalej wysunięty na północ. O godz. 19°° wróciliśmy do szkoły na obiad i nocleg.

W środę 19 sierpnia musieliśmy wstać bardzo wcześnie, żeby zdążyć zjeść śniadanie, bo już o 9 rano pociągiem z Pucka pojechaliśmy na Hel. Tam wylegiwaliśmy się na plaży do południa, a później statkiem popłynęliśmy do Gdyni gdzie zwiedziliśmy "Gdyńskie Akwarium". Z Gdyni do Darzlubia przyjechaliśmy autokarami.

Dzisiaj dołączyli do nas dyrektor orkiestry Paweł Dyluś, Edward i Maria Strugałowie i Burmistrz Miasta i Gminy Krzepice Krystian Kotynia z małżonką.

20 sierpnia zwiedzaliśmy Gdańsk - Gdańską Starówkę, Kościół Mariacki i drzewo papieskie. Z Gdańska na Westerplatte i z Westerplatte do Gdańska popłynęliśmy statkiem. Wieczorem wzięliśmy udział w specjalnie dla nas zorganizowanym ognisku w leśniczówce w Nadleśnictwie Wejherowo. Gościli nas wójt gminy Puck Pan Tadeusz Puszkarczuk i dyrektor szkoły w Darzlubiu Pani Krystyna Gierwatowska. Leśniczówkę mogliśmy zwiedzić dzięki uprzejmości leśniczego, który bardzo chętnie nas po niej oprowadzał.

21 sierpnia rano zaczął się pracowity okres dla MOD Starokrzepice. Skończyło się samo zwiedzanie i leżenie na plaży, przyszedł bowiem czas, aby pokazać co nasza orkiestra potrafi. Zaczęło się od pokazu parady marszowej przed Urzędem Gminy w Pucku. Od Urzędu przemarszem orkiestra przeszła na pucki rynek i tam dała godzinny koncert.

O godzinie 19 na boisku w Darzlubiu zebrała się cała społeczność tej miejscowości po to, aby obejrzeć paradę i koncert naszej orkiestry. Widzowie byli zachwyceni i głośno wyrażali swoje pochlebne opinie o występach.

22 sierpnia ( w sobotę) był dzień wolny od zwiedzania, dlatego, że kierowcy nie mogli w tym dniu jeździć, aby potem móc kilka godzin bez przerwy prowadzić autokary w drodze w domu.
Zaproponowaliśmy członkom orkiestry paradę przebierańców i to co zrobili przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Utworzyli grupy, które przygotowały swoich przebranych łącznie z ich opisem. Nigdy nie przypuszczaliśmy, że w naszych dzieciach tkwi taki potencjał. Żeby werdykt był sprawiedliwy do jury zostały zaproszone kucharki, które nie znają naszych dzieci. Towarzyszyli im kapelmistrz Sławomir Kryś i Katarzyna Droś. Jednogłośnie zwyciężył Jakson (Paweł Bala). Nagrody zostały wręczone wieczorem w czasie grila i dyskoteki zorganizowanej na boisku szkolnym.
O 18°° orkiestra grała w czasie mszy św. w kościele w Żelistrzewie. 15 minut przed rozpoczęciem mszy pod kościołem grali marsze, a po jej zakończeniu przemarszem przeszli na stadion, gdzie pokazali musztrę paradną.

W ostatnim dniu pobytu czyli w niedzielę 23.08.09r o 11°° orkiestra grała na mszy św. w kościele w Swarzewie. Jest to kościół o takim znaczeniu dla ta

administrowane:maxwid@interia.pl karlos_w@poczta.fm wykonane: peterparker